Dầu gội dược liệu nguyên xuân xanh vòi ,chai/250ml