🌟 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: “𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐒𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨̉𝐞 𝐆𝐢𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐧” ” 🌟

 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: “𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐒𝐨́𝐜 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨̉𝐞 𝐆𝐢𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐧” ”

 𝐌𝐮𝐚 𝐒𝐮̛̃𝐚 – 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐐𝐮𝐚̀ 𝐍𝐠𝐚𝐲!

Chưa bao giờ chăm sóc sức khỏe gia đình lại dễ dàng và hấp dẫn như thế này! Khi bạn chọn mua 1 trong những sản phẩm sữa chất lượng từ nhãn hàng Sure Care hoặc Winmilk, hành trình của bạn không chỉ trở nên phong phú về dinh dưỡng mà còn được điểm xuyến bởi những phần quà hấp dẫn.

 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐨 𝐓𝐮̛̀ 𝐒𝐮𝐫𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐖𝐢𝐧𝐦𝐢𝐥𝐤:

Sure Care Canxi

Sure Care Mama

Sure Care Grow IQ

Sure Care Gain

Sure Care Pedia Plus

Sure Care Xương Khớp

Sure Care Sure

Sure Care Surecerna

Winmilk HI Canxi

Winmilk Pedia

Winmilk Grow & Plus

Winmilk Sure Gold

Winmilk GluCare

Winmilk Cơ Xương Khớp

 𝐂𝐮̣ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡:

 𝐊𝐡𝐢 𝐌𝐮𝐚 𝐋𝐞̉:

01 Lon  Tặng 1 chai dầu hoặc 1 thố hoặc 1 hủ yến lẻ

02 Lon  Tặng 2 chai dầu hoặc 2 thố hoặc 2 hủ yến lẻ hoặc 1 Mũ Bảo Hiểm

03 Lon  Tặng 3 chai dầu hoặc 3 thố hoặc 3 hủ yến lẻ hoặc 1 Mũ Bảo Hiểm và 1 sản phẩm tặng (dầu hoặc thố hoặc yến).

Ghi chú: 2 chai dầu hoặc 2 thố hoặc 2 hủ yến lẻ có thể đổi 1 Mũ Bảo Hiểm.

 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭:

Khi mua 1 lần 4 lon sữa  Tặng ngay 4 chai dầu hoặc 4 thố hoặc 4 hủ yến lẻ và Tặng thêm 1 Mũ Bảo Hiểm.

 Sản Phẩm Có Sẵn Tại Hệ Thống Nhà Thuốc Mạnh Tý

 𝐀𝐥𝐨 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 – 𝐙𝐚𝐥𝐨 : 085.86.111.52

 𝐈𝐁 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: Nhà Thuốc Mạnh Tý

 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐒𝐡𝐢𝐩 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐇𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡!

Hãy nhanh chóng mua sữa để nhận quà tặng độc đáo và giúp gia đình bạn có một hành trình chăm sóc sức khỏe đầy đặc biệt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *