Nhà thuốc Mạnh Tý cam kết thực hiện đúng tất cả các cam kết với khách hàng trong mọi trường hợp. Nếu thay đổi quy trình sẽ được thông báo đến khách hàng thông qua website và tại cửa hàng trong vòng ít nhất 7 ngày.

Thông tin được đăng tại website là thông tin thực được áp dụng trực tiếp tại cửa hàng.

Địa chỉ liên hệ

Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Mạnh Tý – Việt Mỹ

Địa chỉ VP: 74 – 76 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

 Email: manhtyhue@gmail.com