Mừng “Sanh Thần” tháng 10 của các thành viên gia đình Mạnh Tý

?Tháng nào cũng thế, tháng nào cũng vậy. ?Cứ đến dịp là mình lại lên luôn ??
??Chúc các thành viên gia đình Mạnh Tý thân yêu đầy áp yêu thương và tiếng cười, thêm tuổi, thêm hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui nhé. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *