𝐃𝐄𝐌𝐀𝐗 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈 𝐆𝐎𝐋𝐃 – BỔ SUNG CANXI, HỖ TRỢ GIÚP XƯƠNG – RĂNG CHẮC KHỎE