Aquafran F hoàng quân

Aquafran F hoàng quân (hỗ trợ xương răng chắc khỏe), hộp/30 viên, HQP.