MT MUM Plus 125ml

Hỗ trợ: Trẻ ăn ngon

              Kích thích tiêu hóa

              Tăng cường hấp thu dinh dưỡng

              Tăng cường sức đề kháng