Que thử thai Chip-Chips

            DỤNG CỤ PHÁT HIỆN THAI SỚM
    Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày
(Sản phẩm được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam)