Siro Ho, Bổ Phế Bảo Thanh Trẻ Em

Từ nền tảng công thức thuốc ho Bảo Thanh truyền thống, công thức si ro ho, bổ phế Bảo Thanh trẻ em được gia giảm các vị dược liệu nhằm đảm bảo việc sử dụng an toàn, hiệu quả trên đối tượng trẻ nhỏ, dựa trên kinh nghiệm sử dụng thuốc của y học cổ truyền và tác dụng dược lý đã biết của dược liệu.

Danh mục: